17 มิถุนายน 2024

สถาบันสยามพัฒนาธุรกิจ (Siam Business Developmment Instiute)

สถาบันสยามพัฒนาธุรกิจ ได้จัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ ให้คำปรึกษา เป็นสื่อกลางประสานความร่วมมือ เผยแพร่ความรู้ คำแนะนำด้านการศึกษา การค้า การพัฒนาธุรกิจและการจัดอบรมด้านต่างที่เป็นประโยชน์กับสื่อมวลชน ผู้ประกอบการธุรกิจ และประชาชนทุกสาขาอาชีพ