6 ธันวาคม 2023

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ขอเชิญมร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศล